Vem får adoptera?

Att adoptera kan vara en möjlighet, aldrig en rättighet. För att kunna adoptera krävs socialnämndens medgivande och att man uppfyller ursprungslandets krav. Dessa bedömningar sker utifrån barnets bästa.

De som vill adoptera ska ansöka om medgivande hos socialnämnden i sin hemkommun. Kommunen anvisar till föräldrautbildning inför adoption och gör en medgivandeutredning.

Enligt föräldrabalken ska den som vill adoptera vara minst 25 år gammal (om inte synnerliga skäl föreligger). Det finns ingen övre åldersgräns i lagen men enligt Socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten är riktpunkten att de som vill adoptera inte ska vara äldre än 42 år då de ansöker om medgivande. Gifta par, registrerade partner och ensamstående har möjlighet att adoptera.

Inför beslut om medgivande bedöms bl.a. de sökandes

  • Kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov
  • Förståelse för vad en adoption innebär
  • Inställning till barnets bakgrund
  • Relationer och sociala nätverk
  • Hälsotillstånd
  • Ekonomi

Uppdaterad: 2012-11-06

Uppdaterad: 2012-11-06