Varför behöver barn familj genom internationell adoption?

Att barn behöver nya föräldrar kan bero på att:

  • Barnet har lämnats av sina föräldrar med samtycke till adoption
  • Barnet är föräldralöst
  • Barnet har hittats och föräldrarna går inte att finna
  • Barnet har omhändertagits av sociala myndigheter

1993 års Haagkonvention och FN:s Barnkonvention utgår från tanken att det bästa för barnet är att växa upp med sin familj. Barn som inte kan tas om hand av sin familj kan få nya föräldrar genom adoption, i första hand i sitt hemland och om det inte är möjligt genom internationell adoption.

Ett barn kan bara adopteras om barnets bakgrund är ordentligt utredd. Utredningen är betydelsefull för att säkerställa att barnet lämnas för adoption på ett lagligt sätt. Bevarandet av utrednings- och adoptionsdokument är viktigt för att barnet ska ha möjlighet till kännedom om sitt ursprung.

Många barn som adopteras internationellt behöver föräldrar som kan ge lite extra. Det är vanligt att barnen har sjukdomar eller funktionshinder. Flera barn är äldre än tre år eller behöver komma till en familj som kan ta emot flera syskon samtidigt.

De svenska adoptionsorganisationerna samarbetar med ca 30 länder. De senaste åren har de flesta barnen kommit från Kina, Colombia och Republiken Korea (Sydkorea).

Uppdaterad: 2012-11-09

Uppdaterad: 2012-11-09