Kontakta oss

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF

Box 35, 931 21 SKELLEFTEÅ
Besöksadress: Nygatan 24, Skellefteå
Telefon: 08-545 556 80 (växel, öppen vardagar 9.00–15.00)
E-post registrator: info@mfof.se
Organisationsnummer: 202100-4169

Vi registrerar alla handlingar som kommer in till oss. Det kan till exempel handla om e-post, brev, ansökningar och utredningar. E-postmeddelanden till myndigheten kommer till registrator. Ange namn, e-postadress, postadress och telefonnummer för snabbare handläggning.

Telefontider för familjerätt och adoptioner

Nedanstående telefontider gäller från och med 1 september 2018. Vi hänvisar också till skriftlig information som finns på vår hemsida. Ni kan alltid nå oss via e-post på info@mfof.se.

För frågor om adoption:

  • Måndagar kl 13 till kl 15.
  • Torsdagar kl 9 till kl 11.

Tills vidare erbjuder MFoF en telefontid per vecka för familjerättsfrågor:

  • Måndagar kl 13 till kl 15.

Vanliga frågor från handläggare

Om din fråga gäller handläggningen av ett ärende så kanske svaret finns bland våra vanliga frågor.

Faderskap och föräldraskap
Vårdnad, boende och umgänge
Internationell adoption

MFoF tar inte ställning i enskilda ärenden

MFoF kan bara ge upplysningar om lagstiftning och tillgänglig kunskap. Vi avgör inte om kommuner gör rätt eller fel och tar inte ställning i ärenden. 

Kontakta medarbetare

Gå till kontaktuppgifter för vår personal

Uppdaterad: 2018-12-05